Vũ Văn Đoàn

Văn Đoàn

Giáo viên

Thầy Đoàn là 1 giáo viên Tiếng Nhật có  hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Thầy đã đào tạo trên 200 học viên. Hầu hết các bạn học viên đều đã và đang du học hoặc làm việc tại Nhật Bản. Trình độ tiếng Nhật của các bạn rất tốt. Có hơn 100 bạn đạt N4  trước khi sang Nhật và N2 sau 1-2 năm học tập và làm việc tại Nhật